Category: health news

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันภายในเซลล์ของมนุษย์

การดำรงชีวิตของคนเรานั้นได้ขึ้นอยู่กับจังหวะของธรรมชาติ อาทิเช่น วัฏจักรความมืดและสว่าง หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาลที่เปลี่ยนผันไป
(more…)

เพิ่ม 3 วัคซีน เข้าแผนคุ้มกันโรค

กรุงเทพธุรกิจคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เห็นชอบตาราง การให้วัคซีนใหม่ 3 ชนิด พร้อมขยายคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ใน 12 จังหวัดภายในปี 2561 นี้
(more…)

[Top]

มิติใหม่ดึงภาคีเครือข่ายร่วมชูห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมอ่าน

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกทม.เป็นประธานการประชุมภาคีส่งเสริมการอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของกรุง เทพมหานคร อาทิ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(TK Park) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
(more…)

[Top]

เสนอขยายสิทธิลาคลอดเป็น6เดือน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จ่อเสนอสิทธิลาคลอด 180 วัน หรือ 6 เดือน ส่งเสริมให้แม่ ให้นมบุตร เล็งประชาพิจารณ์ ต.ค.นี้ คาดประกาศใช้ได้ มี.ค. 61 พร้อมเร่งมาตรการคุมการตลาดนมผง หลังพบยังฝ่าฝืนเพียบ ด้านกรมอนามัย ห่วง เพิ่มวันหยุด กระทบหลายด้าน ทำยาก เตรียมถอดบทเรียน “ศูนย์เตาะแตะ” ต้นแบบสถานที่ เอื้อแม่วัยทำงานให้นม-เลี้ยงลูกเอง (more…)

[Top]