ค้านสร้างสะพานเกียกกายใหญ่-หยาบ-ซ้ำซ้อนไม่แก้ปัญหาจราจร

สมาคมสถาปนิก จี้รัฐระงับแผนก่อสร้างสะพานเกียกายชี้ไม่คุ้นทุนแก้รถติดไม่ได้กระทบความสง่างามไม่ปลอดภัยต่อรัฐสภาใหม่ ที่สามคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงกรณีให้ทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากกรณีกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยโครงข่ายที่มีระยะทา 5.9 กิโลเมตร

คาดว่าจะใช้งบประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งทางสามคมมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มทุนและยังส่งผลเสียต่อทัศนียภาพของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดังนั้นทางสมาคมได้หารือกับภาคีเครื่อข่ายถึงโครงการสะพานเกียกกาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย  ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมและภาคีเครื่อข่ายได้เสนอกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครให้จัดทำโมเดลใหม่แต่กลับพบว่ากทม.มีความพยายามที่จะกลับมาใช้แนวเส้นทางเดิม ดังนั้นทางสมาคมจึงเห็นสมควรที่จะขอให้ระงับการก่อสร้างสะพานไว้ก่อนเพราะจากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติม  ดังนั้นทางสมาคมและภาคีเขื่อนข่ายจึงได้มีหนังสือไปถึงพล.อ.ประวิตร วงสุวรรณ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกให้พิจารณาระงับการก่อสร้างสะพานเกียกกายไว้ก่อน เพราะโครงการดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากโครงการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ค้มค่าการลงทุน และยังส่งผลกระทบต่อความสง่างามและความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตามหากในอนาคตจะมีการพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแม้น้ำเข้าพระยาเพิ่มเติมทางสมาคมเห็นว่าควรจะพิจารณาเป็นจุดอื่นที่ห่างไกลจากอาคารรัฐสภาซึ่งก็จะต้องเข้าสู่ขบวนการใหม่ทั้งหมด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews