ขยายถนนคุ้มเกล้าจาก2เป็น4เลนเสร็จปี62

กทม.ลุยขยายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออกเพิ่มผิวจราจรถนนคุ้มเกล้าจาก2เป็น4เลนพร้อมรองรับการเติบโตของชุมชน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี  โดยกล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก

จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 ต.ค. 60 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน หรือในปี 2562 โดยดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจ้าคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนเจ้าคุณทหารถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรี ระยะทางรวม 9.4 กม. ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 1 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองตาเสือ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เขตทางกว้าง 20-30 ม. ระยะทางประมาณ 3.7 กม. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 4 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจรและการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 2 จากคลองตาเสือถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ เป็นถนน ค.ส.ล. ช่วงจาก กม.3 ถนนเจ้าคุณทหาร มีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เขตทางกว้าง 30 ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ไหล่ทางแอสฟัลต์ และเป็นถนนแอสฟัลต์พร้อมไหล่ทาง ช่วงจาก กม.6 ระยะทางประมาณ 5.7 กม. พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 2 แห่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews